Algemene Informatie

FundamentalAnalysis.info (Kamer van Koophandel: 69601925), hierna te noemen “het bedrijf,” biedt u toegang tot de website FundamentalAnalysis.info en publiceert hier ter informatie en educatie teksten, afbeeldingen, grafieken, video’s, en andere materialen. het bedrijf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de inhoud van de website te wijzigen, aan te passen, of te verwijderen.

Beperkte Aansprakelijkheid

Hoewel het bedrijf de grootst mogelijke zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op FundamentalAnalysis.info, kunnen onjuistheden niet altijd worden voorkomen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen.

Beperking van Aansprakelijkheid voor Informatiefouten

Ondanks dat wij trachten te verzekeren dat alle gepubliceerde informatie juist en actueel is, kan FundamentalAnalysis.info niet garanderen dat alle informatie vrij is van fouten of onvolkomenheden. Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect het gevolg is van actie ondernomen op basis van informatie die op onze website onjuist of niet up-to-date mocht zijn. Indien u van mening bent dat bepaalde informatie niet correct is, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via info@fundamentalanalysis.info zodat wij de mogelijkheid hebben om de situatie te beoordelen en zo nodig aanpassingen te maken.

Geen Financieel Advies

De informatie die je op Fundamental-Analysis.info vindt, is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en vormt op geen enkele wijze een investeringsadvies of een uitnodiging, aanbod of aanbeveling om een financieel instrument te kopen, te verkopen of om een andere financiële transactie aan te gaan. Fundamental-Analysis.info fungeert niet als een professioneel financieel adviseur. Als je overweegt te investeren in crypto of blockchain, doe dit dan alleen met geld dat je bereid bent te verliezen, gezien het inherente risico van verlies. Fundamental-Analysis.info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor investeringsbeslissingen die op basis van haar content of informatie worden genomen, hetzij door particuliere of zakelijke klanten.

Gebruikersinhoud

Gebruikers kunnen mogelijk zelf inhoud plaatsen op FundamentalAnalysis.info. Het bedrijf oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Externe Links

Voor op FundamentalAnalysis.info opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan het bedrijf geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe bronnen.

Onafhankelijkheid van Schrijvers en Content

FundamentalAnalysis.info werkt samen met verschillende externe schrijvers en columnisten om een divers scala aan content te bieden. Het is belangrijk op te merken dat de organisatie losstaat van deze schrijvers. De meningen, analyses, beoordelingen, of aanbevelingen in de artikelen zijn die van de schrijvers en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van het bedrijf.

Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor en heeft geen zeggenschap over de inhoudelijke juistheid, volledigheid, of betrouwbaarheid van de artikelen die door externe schrijvers zijn aangeleverd of direct geplaatst. De visie, mening, en elke andere mogelijke opvatting uitgedrukt in deze artikelen zijn uitsluitend die van de individuele schrijver en niet die van het bedrijf  FundamentalAnalysis.info.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze materialen liggen bij het bedrijf en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze materialen te kopiëren, verspreiden, of enig ander gebruik hiervan te maken zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf, tenzij en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) of tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Gebruik van Tools, Platformen en Kunstmatige Intelligentie

FundamentalAnalysis.info maakt gebruik van diverse tools, platformen en kunstmatige intelligentie om de kwaliteit en de relevantie van de gepubliceerde content te ondersteunen en te verbeteren. Deze technologieën kunnen bijdragen aan de inhoud die wij aanbieden en de manier waarop informatie wordt verwerkt en gepresenteerd. Wij willen benadrukken dat, ondanks onze inspanningen om accurate en actuele informatie te verstrekken, fouten kunnen voorkomen. De bronnen waaruit wij putten, zowel intern als extern, blijven vertrouwelijk en worden niet onthuld. In het geval u foutieve informatie tegenkomt, staan wij open voor feedback en correcties. U kunt contact opnemen via info@fundamentalanalysis.info met uw zorgen of correcties.

Wijzigingen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor deze disclaimer op elk moment aan te passen. De meest actuele disclaimer zal te allen tijde te vinden zijn op FundamentalAnalysis.info.

Fundamental Analysis .info - logo - crypto